Multidisciplinaritatea are în vedere abordarea unei teme sau probleme din perspectiva mai multor discipline. De exemplu, un tablou de Nicolae Grigorescu poate fi discutat nu numai din perspectiva istorie artei, ci și a istoriei României sau a istoriei religiilor.

Învățarea care are în centrul său o abordare transdisciplinară depășește limitele disciplinelor școlare, fiind totodată legată de mai multe discipline școlare. Este o învățarea autentică, propune noi perspective și este preocupată de chestiuni de interes pentru societatea actuală. Mi departe poti citi pe…

O abordare interdisciplinară a educației